Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD AD 2

Kontynuacja kontynuacji do momentu zakończenia okresu próbnego w dniu 10 lipca 2012 r. Protokół, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym z uczestniczących ośrodków. Celem badania było ustalenie, czy dwukomorowe urządzenia ICD lub urządzenia CRT z ICD (CRT-D) zaprogramowane z wysokim progiem częstości akcji serca lub z wydłużonym opóźnieniem przed rozpoczęciem stymulacji anty-kardiochirurgicznej lub dostarczania wyładowania mogą być związane ze zmniejszeniem w liczbie pacjentów otrzymujących nieodpowiednią terapię, w porównaniu z programowaniem konwencjonalnym. Zastosowano dwukomorowe ICD, aby dwa typy urządzeń mogły mieć podobne programowanie wykrywania i podobną zdolność do identyfikowania arytmii wyzwalającej terapię dostarczaną przez urządzenie podczas przesłuchania. Szczegóły projektu badania, w tym definicja niewłaściwej terapii, zostały opublikowane wcześniej.8 Wszyscy badacze zgodzili się przestrzegać wytycznych dotyczących konfliktu interesów opisanych przez Healy ego i wsp. 9 Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Badanie zostało zaprojektowane przez członków komitetu wykonawczego Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-Reduce Un nieodpowiednie Therapy (MADIT-RIT). Dane zostały zebrane przez badaczy w ośrodkach uczestniczących, zarządzanych przez centrum koordynacji i danych na Uniwersytecie w Rochester, i przeanalizowane przez komitet biostatystyczny, również na Uniwersytecie w Rochester. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora, z poprawkami autorstwa współautorów. Wszyscy autorzy zgodzili się na przesłanie rękopisu do publikacji. Sponsor procesu, Boston Scientific, nie był zaangażowany w gromadzenie danych, analizę danych ani przygotowanie manuskryptu. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłoszonych wyników, a także wierność tego raportu w protokole badania.
Rekrutacja i działania następcze
Pacjenci obu płci, którzy mieli co najmniej 21 lat, mogli wziąć udział w badaniu, jeśli mieli chorobę niedokrwienną lub niedokrwienną serca, byli w rytmie zatokowym i spełnili zatwierdzone wytyczne dotyczące prewencji pierwotnej za pomocą ICD lub CRT-D.10. Pacjentów wykluczono od rejestracji, jeżeli mieli wszczepiony rozrusznik serca, ICD lub urządzenie do resynchronizacji; w wywiadzie stwierdzono stałe migotanie przedsionków; przeszły pomostowanie tętnic wieńcowych lub przezskórną interwencję wieńcową lub wystąpił zawał mięśnia sercowego z wynikiem dodatnim w ciągu 3 miesięcy przed rejestracją; lub spełnia inne kryteria wykluczenia opisane w projekcie badania.8
Pacjentów obserwowano w obserwacji klinicznej w odstępach 3-miesięcznych przez pierwszy rok, a następnie w odstępach 6-miesięcznych do zakończenia badania.
[hasła pokrewne: zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej, bialy sluz, medicus jawor rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD AD 2”

  1. Kamila says:

    Badaja badaja i nic

  2. Cezary says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aloes[...]

  3. Zoja says:

    byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz medicus jawor rejestracja zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej