Zmiany opukowe w okresie suchot

Zmiany opukowe w okresie suchot płuc rozwiniętych świadczą o zagęszczeniu tkanki płucnej. Nieraz stwierdza się także objawy opukowe, typowe dla jam w płucach, które omówiłem w części ogólnej. Zmiany opukowe stwierdza się przede wszystkim w górnych płatach płuc. Zależą one nie tylko od nacieków, ale także od zmniejszenia powietrzności płuc wskutek zwężenia światła oskrzeli, wywołanego uciskiem oskrzeli przez nacieki i blizny, a także towarzyszącym nieżytem oskrzeli. Drżenie piersiowe w miejscach zagęszczenia tkanki płucnej jest wzmożone. Zaostrzenia choroby w okresie rozwiniętych suchot płuc mogą także ustępować. Po każdym zaostrzeniu stan chorych poprawia się początkowo nieraz bardzo szybko i chorzy czują się nawet zdrowymi, pomimo to że badaniem metodami podstawowymi i radiologicznymi stwierdza się zmiany w płucach coraz rozleglejsze, szerzące się ku dołowi, a badanie plwociny wykrywa coraz obfitsze prątki gruźlicy i włókna sprężyste. Okresy poprawy mogą trwać miesiącami, stopniowo jednak stają się krótsze a zaostrzenia coraz dłuższe i silniejsze. Rozwinięte suchoty płuc mogą przejść w ostatni okres przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwany suchotami płuc wyniszczającymi lub rozpaczliwymi” (phthisis pulmonum consumptiva s. desperata). Nazywa się je także suchotami płuc rozpadowymi”, zresztą niesłusznie, obecnie bowiem wiadomo, że jamy w płucach tworzą się już bardzo wcześnie, nie zaś dopiero w ostatnim okresie choroby, jak utrzymywano dawniej. Dotychczasowy charakter przebiegu przewlekłej postępującej gruźlicy płuc nawałami przeważnie już się zaciera, chory gorączkuje teraz prawie bez przerwy, gorączka przybiera tor trawiący, pojawiają się rozpływne poty nocne, chory słabnie niemal z każdym dniem, szybko chudnie i marnieje, tak iż wreszcie pozostają skóra i kości. Badanie przedmiotowe płuc w okresie wyniszczających suchot płuc wykrywa zmiany opukowe i osłuchowe świadczące o różnorodności i rozległości zmian w płucach z przewagą, siedziby w górnych płatach, przy czym obok objawów zagęszczenia tkanki płucnej stwierdza się objawy jam. Wskutek znacznego osłabienia chorzy często nie zdołają już odpluwać albo odpluwają tylko po dłuższym męczącym kaszlu bardzo mało plwociny zawierającej prątki i włókna sprężyste. Kaszel często się kończy wymiotami. [podobne: sorno stare babice, zespol sjogrena, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmiany opukowe w okresie suchot”

  1. Artur says:

    częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

  2. Emilia says:

    [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog wrocław[...]

  3. Klaudia says:

    Ciekawe te informacje ale nie u nas

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz sorno stare babice zespol sjogrena