Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 8

W związku z tym oczekuje się, że stosowanie starszych kontroli bez choroby Alzheimera w przeszłości doprowadziłoby do zwiększenia zdolności statystycznej do wykrywania wariantów ryzyka tej choroby. W związku z tym zbadaliśmy związek rs75932628-T za pomocą próbek z poznawczo nietkniętych kontrolnych osób w podeszłym wieku, co ustalono na podstawie oceny CPS. W analizie próbek z takich kontrolnych, którzy mieli co najmniej 85 lat, iloraz szans dla związku z rs75932628-T wynosił 4,66 (95% CI, 2,38 do 9,14; P = 7,39 × 10-6). Przeciwnie, zaobserwowaliśmy mniejszy iloraz szans w porównaniu z próbkami z ogólnej populacji kontrolnej w każdym wieku (iloraz szans, 2,26, 95% CI, 1,71 do 2,98, P = 1,13 × 10-8) (Tabela 1). Mniej istotna wartość P, którą obserwowano dla porównania z kontrolami nie zmienionymi poznawczo, była spowodowana znacznie mniejszą wielkością tej grupy kontrolnej (1236, w porównaniu z 8888 osobami w wieku podeszłym i 110,050 próbami kontrolnymi). Ponadto stwierdziliśmy, że częstość rs75932628-T u osób w wieku 85 lat lub starszych bez choroby Alzheimera (0,46%) była istotnie mniejsza niż w grupie kontrolnej w wieku 85 lat (0,64%, p = 0,007). Obserwacja ta jest spodziewana dla alleli związanych z powszechnymi, późnymi zaburzeniami, takimi jak choroba Alzheimera, a zatem zapewnia dodatkowe wsparcie dla związku pomiędzy rs75932628-T a chorobą Alzheimera. Zidentyfikowaliśmy czterech homozygotycznych nosicieli rs75932628-T w Islandii. Spośród tych homozygotów choroba Alzheimera została zdiagnozowana w dwóch, ale nie w dwóch innych (w wieku 51 i 52).
Seria replikacji
Tabela 2. Tabela 2. Analiza replikacji asocjacji pomiędzy wariantem rs75932628-T a chorobą Alzheimera. Próbując odtworzyć związek między rs75932628-T a chorobą Alzheimera, genotypowaliśmy rs75932628 w kohortach ze Stanów Zjednoczonych (Emory), Niemiec, Holandii (Rotterdam Study) i Norwegii. Stwierdziliśmy, że rs75932628-T powodował ryzyko choroby Alzheimera we wszystkich kohortach replikacyjnych, przy połączeniu ilorazu szans wynoszącego 2,83 (95% CI, 1,45 do 5,40; P = 0,002 (Tabela 2) Łącząc wyniki z Islandii (stosując kontrolę populacji, który mieli co najmniej 85 lat) i kohorty replikacyjne, stwierdziliśmy, że ogólny związek między rs75932628-T a chorobą Alzheimera był bardzo znaczący (iloraz szans, 2,90, 95% CI, 2,16 do 3,91; P = 2,1 × 10-12 Oceniliśmy również wpływ rs75932628-T na ryzyko choroby Alzheimera poprzez przypisanie wariantu w dwóch publicznie dostępnych zestawach danych (NIA-LOAD i eMERGE) Wyniki stowarzyszenia oparte na przypisanych genotypach dla rs75932628-T w tych danych zestawy okazały się zgodne z obserwowanym efektem rs75932628-T na ryzyko choroby w kohortach genotypowanych (iloraz szans, 2,66; 95% CI, 1,46 do 4,84; P = 0,001) (tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Stowarzyszenie z ApoE .4
Zbadaliśmy wpływ allelu .4 ApoE na związek między rs75932628-T a chorobą Alzheimera
[hasła pokrewne: gajda med pułtusk, szpital jurasza poradnie, badanie vng ]

Tags: , ,

No Responses to “Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 8”

 1. Aurelia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: medycyna estetyczna warszawa[...]

 2. Mud Pie Man says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

 3. Arkadiusz says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: salon tatuażu warszawa[...]

 4. Katarzyna says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: badanie vng gajda med pułtusk szpital jurasza poradnie