Naciek wczesny

W przeciwieństwie do nacieków dookoła pierwotnej zmiany gruźliczej, cień wczesnego nacieku nie ma wyraźnego związku z cieniem wnęki. Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony najczęściej poniżej obojczyka, przeważnie w bocznej części (typ Assmana), przy tym bliżej tylnej powierzchni klatki (piersiowej, im leży wyżej. Rzadziej stwierdza się go w pobliżu wcięcia międzypłatowego. Styka się on wtedy bezpośrednio z opłucną międzypłatową i rysuje się na ekranie jako zacienie nie idące od wnęki w prawo lub w lewo ku pasze. Czasami cień nacieku zajmuje cały lub prawie cały płat (zapalenie płatowe gruźlicze, lobitis tubercuiosa), najczęściej górny prawego płuca. Dolna granica płatowego cienia ma ostre obrysy, zależnie od granicy płata. Inne części płuc mogą także dawać cień, zależny od nacieku wczesnego. Rzadko naciek jest usadowiony w szczycie poza obojczykiem. W takich przypadkach badanie radiologiczne go nie wykrywa. W dalszym przebiegu obraz radiologiczny wczesnego nacieku zmienia się, zależnie od jego losu (całkowitego wessania, zbliznowacenia, serowacenia z wytworzeniem jamy itd.). Przebieg wczesnego nacieku bywa różny. Bardzo często, zwłaszcza u dzieci, wczesny naciek cofa się zupełnie. Wtenczas ustępują również objawy kliniczne i rentgenowskie, które mu towarzyszyły. W innych przypadkach naciek wczesny utrzymuje się bez zmiany bardzo długo, nawet latami. Jest to wczesny naciek odosobniony Assmanna (infiltratio tuberculosa praecox isolata). W innych znowu przypadkach naciek włóknieje i zabliźnia się, a wtenczas jedyną pozostałością bywa niewielkie pasmowate pole stwardnienia, widoczne na zdjęciu rentgenowskim (pole stwardnienia Redekera) . Naciek wczesny może serowacieć, i to nawet po wielu latach trwania. Masy serowate cza- sami rozpadają się, rozmiękają i wreszcie przebiją się do oskrzeli pozostawiając po sobie tzw. wczesną jamę (cauerna tuberculosa praecox). Okres serowacenia wczesnego nacieku może przebiegać bez żadnych objawów klinicznych albo objawia się jedynie nie licznymi trzeszczeniami słyszalnymi na ograniczonej przestrzeni, przeważnie w przyśrodkowej części okolicy nadgrzebieniowej lub w szczycie pachy, rzadziej pod boczną częścią obojczyka: Po paru dniach trzeszczenia ustępują miej- sca rzężeniom znamionującym serowacenie w postaci bardzo nielicznych średniobańkowych rzężeń dźwięcznych. [patrz też: sorno stare babice, zespol sjogrena, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “Naciek wczesny”

 1. Cabbie says:

  [..] Cytowany fragment: oleje[...]

 2. Bianka says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

 3. Kalina says:

  Article marked with the noticed of: dieta[...]

 4. Helena says:

  A co z innymi produktami?

 5. Onion King says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabilitacja dzieci Białystok[...]

 6. Mikołaj says:

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz sorno stare babice zespol sjogrena