Ujemny odczyn tuberkulinowy

Ujemny odczyn tuberkulinowy przy dobrym ogólnym stanie chorego wyłącza gruźlicze pochodzenie zmiany płucnej, przypominającej naciek wczesny. Nacieki zapalne i gruźlicze cechuje to, że rentgenowski ich obraz, cofa się równocześnie z ustępowaniem objawów podmiotowych i przedmiotowych. W przeciwieństwie do tego dla nacieków wczesnych jest. znamienne utrzymywanie się obrazu radiologicznego, pomimo cofania się dolegliwości, przyśpieszenia opadania krwinek, leukocytozy, przeważnie miernej, i przesunięcia we wzorze białych krwinek w krwi. Zwiększenie liczby białych krwinek kwasochłonnych w krwi oraz dodatni odczyn Weinberga przemawiają za bąblowcem, który zresztą, zdarza się u nas bez porównania rzadziej niż gruźlica. Wykrycie pierwotnej sprawy nowotworowej nasuwa na myśl, że zmiana w płucu jest przerzutem. Rodzaj zmiany płucnej da się określić nieraz tylko przez dłuższe spostrzeganie. Czasami jednak i ono zawodzi. Wczesny naciek może być mylnie wzięty za pierwotną zmianę gruźliczą. Przeciwko niemu przemawiają współudział węzłów około-oskrzelowych i ujemny odczyn skórny Pirqueta, za wczesnym zaś naciekiem przemawiają raczej siedziba w bocznej części klatki piersiowej poniżej obojczyka oraz wiek pokwitania lub średni. Za pierwotną zmianą gruźliczą przemawiają: 1. wiek dziecięcy; 2. udział węzłów okolicznych; 3. brak skłonności do rozpadu; 4. przebieg dążący do cofania się, zwłóknienia, zbliznowacenia; 5. znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi; 6. a w początkowym okresie sprawy także ujemny odczyn Pirqueta, Przypadki o początku nagłym, przypominającym grypę, bywają nieraz brane mylnie za grypę, zwłaszcza gdy najdokładniejsze badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami fizycznymi nie wykrywa żadnych zmian a plwocina nie zawiera jeszcze prątków gruźlicy. Przed mylnym rozpoznaniem grypy może w takich przypadkach uchronić: 1. przedłużanie się stanu gorączkowego lub podgorączkowego; 2. przeciąganie się nieżytu oskrzelowego; 3. ogólne osłabienie uporczywie utrzymują-ce się przez dłuższy czas, przede wszystkim zaś 4. wykrycie promieniami rentgenowskimi w płucach wczesnego na- cieku. Trzeba jednak pamiętać o możliwości typowo przebiegającego zapa- lenia płuc, które może także się przeciągać i dawać taki sam – obraz radiologiczny. Dlatego też dokładne badanie plwociny ma tak ważne znaczenie. [podobne: wosk pszczeli w kosmetyce, gajda med pułtusk, gajda med pułtusk na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Ujemny odczyn tuberkulinowy”

  1. Eliza says:

    już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

  2. Cujo says:

    Article marked with the noticed of: catering dietetyczny Wrocław[...]

  3. The Flying Mouse says:

    Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: enterococcus faecalis w pochwie gajda med pułtusk wosk pszczeli w kosmetyce