Teraz wyluszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia juz trudnosci

Po wypreparowaniu w opisany powyżej sposób gruczolaka, przecinamy przednią ścianę cewki jak najbliżej przy guzie, by nie uszkodzić błony śluzowej cewki, gdyż wyrwanie błony śluzowej cewki podczas wyjmowania gruczołu krokowego może być przyczyną stałego lub przejściowego nietrzymania moczu. Teraz wyłuszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia już trudności , Właściwe usługi oddaje niekiedy założenie na guz szwów – cugli. Technika wyłuszczenia: należy najpierw podnieść za cugiel dolny (obwodowy) brzeg torebki, tak by bez trudności wprowadzić prawy palec wskazujący między guz a torebkę. Po wyosobnieniu guza w górę, tak że guz trzyma się jeszcze tylko szyi pęcherza, asystujący wkłada hak do górnego bieguna rany i pociąga za cugiel nałożony na górny (przypęcherzowy) brzeg torebki; w ten sposób uwidaczniamy okrężne wiązki mięśniowe szyi pęcherza. [patrz też: kryteria diagnostyczne autyzmu, protezy bezklamrowe, medicus jawor rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kryteria diagnostyczne autyzmu medicus jawor rejestracja protezy bezklamrowe