Spotykamy nieraz równoczesnie ciezkie obrazenia innych narzadów

W tych przypadkach należy natychmiast przystąpić do operacji po uprzednim wykonaniu urografii dożylnej, aby stwierdzić, czy jest druga nerka i czy czynność jej jest prawidłowa. Nie operujemy wówczas z cięcia lędźwiowego, lecz z górnego cięcia brzusznego przyprostnego, ponieważ cięcie lędźwiowe nie daje dobrego dostępu do jamy brzusznej. Spotykamy nieraz równocześnie ciężkie obrażenia innych narządów, które wymagają zaopatrzenia i decydują o dalszym postępowaniu. Jeżeli brak objawów obrażeń wewnątrzotrzewnowych, zajmujemy stanowisko wyczekujące pomimo silnego krwotoku; o sposobie leczenia decyduje wówczas dalszy przebieg sprawy w ciągu najbliższych dni. [przypisy: rehabilitacja sportowa, rehabiltacja, anatomia palpacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.