Odma płucna

Rokowanie niepomyślne poprawia się nieraz wybitnie pod wpływem leczenia odprężająco-uciskowego, zwłaszcza wtedy, jeżeli leczenie to zastosowano wcześnie, gdy ściany jamy nie uległy jeszcze zgrubieniu i zesztywnieniu i, nie ma jeszcze zrostów opłucnych, utrudniających lub uniemożliwiających wytworzenie odmy opłucnej całkowitej lub wybiórczej. Rokowanie w tych przypadkach jest tym lepsze, im natężenie sprawy gruźliczej w płucu jest mniejsze. Jest ono też pomyślniejsze, jeżeli sprawa zajmuje jedno tylko płuco a przy zajęciu obu płuc – w tych przypadkach, w których zmiana gruźlicza w jednym z nich nie ma wielkiej skłonności do postępu. Jeżeli nie można uzyskać całkowi- tego odprężenia chorych części płuca, to nadzieja, by zmiany gruźlicze wygoiły się, jest znacznie mniejsza. W takich przypadkach w toku leczenia odmą często powstają powikłania w postaci przerzucenia się sprawy na drugie płuco, zapalenia opłucnej i in., które pogarszają rokowanie. Burzliwy początek zapalenia opłucnej, szybkie przejście wysięku w wysięk ropny, wytworzenie się przetoki opłucnej rokują źle. Na odwrót: zejście zapalenia opłucnej w pachypleulitis plastica z następowym. stwardnieniem płuc pociąga za sobą przeważnie tak znaczną poprawę że nieraz można by mówić nawet o wyleczeniu. Ogólne osłabienie ustroju, nadużywanie napojów alkoholowych, równoczesna cukrzyca, zapalenie kłębków nerkowych i inne ciężkie choroby pogarszają widoki leczenia przewlekłej postępującej gruźlicy płuc metodami odprężająco-uciskowymi. Ciężkie warunki społeczne chorego, zwłaszcza w pierwszych 6 miesiącach leczenia, kiedy grozi mu powikłanie zapaleniem opłucnej i przejściem sprawy gruźliczej na drugie płuco wybitnie pogarszają możliwości lecznicze odmy opłucnej i innych metod, chirurgicznych. Leczenie . Najmniejsze już podejrzenie istnienia nacieku wczesnego wymaga bardzo troskliwego dozorowania chorego i częstego badania radiologicznego płuc. Z chwilą rozpoznania wczesnego nacieku należy polecić choremu bezwzględne leżenie w łóżku, połączone z usunięciem wszelkich czynników osłabiających ustrój oraz z dobrym odżywieniem chorego i dostarczeniem mu dobrego, świeżego powietrza. Z klimatów najodpowiedniejszy jest klimat umiarkowany natomiast polecany przez niektórych klimat wysokogórski oraz morski- działają raczej niekorzystnie. Przebywanie na słońcu i leczenie lampą: kwarcową, w ogóle wszelkie leczenie bodźcowe (tuberkulinowe, proteinowe, również hemoterapia) są bezwzględnie szkodliwe. Obok wymienionych zabiegów niezbędna jest z chwilą rozpoznania wczesnego nacieku bardzo czujna dalsza obserwacja chorego i częste badanie radiologiczne dalszego losu nacieku a także badanie ogólnej ciepłoty ciała i plwociny. Stwierdzenie zejścia nacieku w serowacenie z wytwarzaniem się jamy istotnej (nie rzekomej) nakazuje niezwłoczne zastosowanie odmy opłucnej leczniczej. [więcej w: zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej, torbiel gruczołu bartholina, medipoz czerwionka ]

Tags: , ,

No Responses to “Odma płucna”

 1. Nicola says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: alkohol a zdrowie[...]

 2. Kickstart says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 3. Manimal says:

  Article marked with the noticed of: tłumacz angielski Warszawa[...]

 4. Kazimierz says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 5. Anastazja says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kamica żółciowa przyczyny[...]

 6. Maria says:

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: medipoz czerwionka torbiel gruczołu bartholina zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej