Promienica zoladka (Actinomycosis ventriculi)

Promienica żołądka (Actinomycosis ventriculi). Promienica żołądka należy do rzadkich jego chorób. Tadeusz Strawiński podaje, że do r. 1931 opisano włącznie z jego przypadkiem zaledwie 9 przypadków promienicy żołądka, wśród tego jednak tylko 4 są zupełnie pewne. Promienica żołądka powstaje wskutek zakażenia żołądka promieniowcami (actinomyccs, tom II, str. 287). Anatomia patologiczna. Dostawszy się do żołądka promieniowce, jeżeli nie zostaną zniszczone przez sok żołądkowy, wywołują nieżyt żołądka oraz nacieki w jego ścianie, zwłaszcza tylnej, wzdłuż krzywizny większej, częściowo rozmiękające. Dookoła ognisk rozrasta się tkanka łączna, wskutek czego ściana żołądka nieraz znacznie grubieje, tak iż może wytworzyć się ograniczony guz. Sprawa przechodzi zwykle na narządy sąsiednie, zwłaszcza na okrężnicę poprzeczną i sieć, wywołując zrosty z nimi, ograniczone ropnie otrzewne, przebicie się do jelit itd. Objawy. Klini cznie promienicę żołądka cechują silne bóle w nadbrzuszu, wymioty, gorączkowe wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała, niedokwaśność soku żołądkowego lub w ogóle brak w nim wolnego kwasu solnego a w późniejszym okresie obecność guza. Rozpoznanie. [patrz też: lek przeciwmalaryczny, lek przeciwmalaryczny do włosów, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lek przeciwmalaryczny suchoty objawy uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka