Badania radiologiczne płuc

Prócz badania radiologicznego płuc, w każdym przypadku chorobowym z powyższymi objawami, dla których nie ma wyraźnej przyczyny, należy bardzo dokładnie badać, nieraz wielokrotnie, plwocinę chorego co do prątków i włókien sprężystych, nawet wtedy, gdy plwocina da się zebrać tylko z wielką trudnością, a po tym bardziej że zmiana o cechach wczesnego nacieku może być pochodzenia niegruźliczego. Należy w takich przypadkach zbadać także szybkość opadania krwinek, która u chorych z wczesnym naciekiem jest, chociaż nie zawsze, przyśpieszona, oraz obraz morfologiczny krwinek białych w krwi, w którym wczesny naciek cechują przesunięcie w lewo i względna limfocytoza. W okresie suchot rozwiniętych i wyniszczających rozpoznanie nie nasuwa większych trudności, gdyż, prócz wyraźnych objawów zagęszczenia tkanki płucnej na rozległej przestrzeni a często i objawów jam, w plwocinie wykrywa się prątki gruźlicy i włókna sprężyste. W obrazie radiologicznym daleko posuniętą przewlekłą postępującą gruźlicę płuc cechują liczne cienie mniej więcej rozległe, o niejednakowo zaznaczonych granicach obok wyjaśnień, zależnych od jam. Świeże ogniska wysiękowe często zlewają się z sobą, natomiast ogniska zwłóknienia lub z przewagą odczynu wytwórczego mają granice ostre. Rozpoznanie różnicowe. Samo stwierdzenie w płucu badaniem radiologicznym ograniczonego cienia okrągłego kształtu, leżącego w zupełnie zdrowej tkance płucnej, nieupoważnia jeszcze do uznania go za wczesny naciek gruźliczy. Takie cienie mniej więcej szybko przemijające mogą być wyrazem także atypowego ograniczonego zapalenia płuc niegruźliczego. Taki sam obraz radiologiczny mogą wywołać także inne choroby, mianowicie nieswoiste ograniczone zapalenie płuc odoskrzelowe nie wchłaniające się (bronchopneumonia. circumscriptą dissoluta non tuberculosa), nowotwory płuc, bąblowiec- płuca, kiła, promienica, ropnie płuc i in. Za naciekiem gruźliczym przemawiają w tych przypadkach: przyśpieszone opadanie krwinek, względna limfocytoza krwi, przesunięcie obrazu krwinek białych w krwi w lewo, stykanie się badanego z chorym na gruźlicę. Siedziba. zmiany na: rentgenogramie pod boczną częścią obojczyka, zwłaszcza po prawej stronie, przemawia również raczej za gruźliczym jej pochodzeniem. We wszystkich takich przypadkach należy prócz tego bardzo starannie i nieraz wielokrotnie poszukiwać prątków gruźlicy w plwocinie, nawet gdy chory odpluwa jej bardzo mało. [patrz też: sorno stare babice, zespol sjogrena, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “Badania radiologiczne płuc”

 1. Szymon says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 2. Mr. Peppermint says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurgia dentystyczna[...]

 3. Shadow Chaser says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 4. Milena says:

  Article marked with the noticed of: pogotowie dentystyczne Gliwice[...]

 5. Digger says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz sorno stare babice zespol sjogrena