Posts Tagged ‘szpital jurasza poradnie’

Z tluszczów zezwala sie na maslo deserowe, oliwe i slodka smietanke

Saturday, September 7th, 2019

Z tłuszczów zezwala się na masło deserowe, oliwę i słodką śmietankę. Dozwala się także cukier, kleiki i kaszki papkowate. Co do mleka, chorzy często go nie znoszą, gdyż wywołuje ono zazwyczaj biegunkę nawet po spożyciu niewielkiej jego ilości. Spostrzegano dobre wyniki po kilkutygodniowym leczeniu wstrzykiwaniami domięśniowym i 1-2 razy dziennie 1 ml 1ro chlorku tiaminy. Dla poprawy upośledzonego zwykle łaknienia podaje się zazwyczaj Leki gorzkie (amara, str. …read more

Wrzód bywa zwykle jeden, ma ksztalt okragly lub jajowaty, brzegi jego sa stwardniale, podminowane, a dno siegajace do blony podsluzowej zóltawe lub szarawe

Saturday, September 7th, 2019

Wrzód bywa zwykle jeden, ma kształt okrągły lub jajowaty, brzegi jego są stwardniałe, podminowane, a dno sięgające do błony podśluzowej żółtawe lub szarawe. W błonie surowiczej w miejscu wrzodu i w jego sąsiedztwie znajdują się rozsiane gruzełki prosówkowe. Postać przerostowa gruźlicy żołądka sadowi się zawsze w odźwierniku i cechuje się silnym naciekiem wszystkich jego warstw oraz sąsiednich części żołądka i dwunastnicy. W związku z tym ściana odźwiernika jest zgrubiała, tak iż nieraz wyczuwa się ją jako guz. Postać prosówkowa gruźlicy żołądka jest najrzadsza. …read more

Sok zoladkowy najczesciej niezawieralnego kwasu solnego, a ogólna jego kwasnosc jest prawidlowa lub obnizona

Friday, September 6th, 2019

Sok żołądkowy najczęściej niezawieralnego kwasu solnego, a ogólna jego kwaśność jest prawidłowa lub obniżona. Typowe bóle żołądkowe, bez wyraźniejszego stosunku do czasu pobierania i do jakości pokarmów, brak w zawartości żołądkowej wolnego kwasu solnego i znaczne wyniszczenie chorego towarzyszące wrzodom kiłowym wiodą nieraz do mylnego rozpoznania raka żołądka, tym bardziej, że leczenie przeciwkiłowe wrzodów, które powstały na tle zmian kiłowych w naczyniach żołądka, jest często bezskuteczne. Od pomyłki mogą uchronić dokladne wywiady, równoczesne objawy kiłowe, np. kiła tętnicy głównej, początkowe objawy wiądu rdzenia, kiły wątroby i dodatni wynik odczynu Bordat-wassermanna. Od wrzodu trawiennego żołądka wrzód kiłowy odróżnia się brakiem stałej zależności od czasu pobierania pokarmów, chudnieniem chorego, małą stosunkowo bolesnością uciskową okolicy żołądka pomimo nieraz silnych bólów, brakiem w soku żołądko wym wolnego kwasu solnego, obecnością innych objawów kiłowych, często bezskutecznością leczenia dietetycznego, bizmutowego itd. …read more

Promienica zoladka (Actinomycosis ventriculi)

Friday, September 6th, 2019

Promienica żołądka (Actinomycosis ventriculi). Promienica żołądka należy do rzadkich jego chorób. Tadeusz Strawiński podaje, że do r. 1931 opisano włącznie z jego przypadkiem zaledwie 9 przypadków promienicy żołądka, wśród tego jednak tylko 4 są zupełnie pewne. Promienica żołądka powstaje wskutek zakażenia żołądka promieniowcami (actinomyccs, tom II, str. …read more

Rozpoznac promienice zoladka mozna jezeli stwierdzi sie wwymiocinach swoiste grudki promienicze

Friday, September 6th, 2019

Rozpoznać promienicę żołądka można jeżeli stwierdzi się wwymiocinach swoiste grudki promienicze. Na rozpoznanie może naprowadzić także obraz radiologiczny. Cechuje go zazębiony, płaski ubytek w miejscu usadowienia się guza przy zachowanej sprawności ruchowej żołądka. Promienicę żołądka łatwo mylnie rozpoznać jako raka żołądka. Rokowanie w promienicy żołądka jest przeważnie niepomyślne. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 6

Thursday, September 5th, 2019

Konsekwencje funkcjonalne mutacji hKCNK3. Do pomiaru prądów wyrażonych i ich odpowiedzi na pH i czynniki farmakologiczne stosowano procedury całkowitego sklejania z użyciem pełnej komórki. Panel A pokazuje reprezentatywną zależność pH prądu w nieutrwalonym (NM) kanale hKCNK3. Linie przerywane wskazują gęstość prądu przy pH 7,4. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 5

Thursday, September 5th, 2019

Warianty te zostały potwierdzone w sekwencjonowaniu Sanger i przetestowane u dostępnych członków rodziny i stwierdzono segregację z chorobą (ryc. 1B i 1C). Przebadaliśmy dodatkowe 82 niespokrewnione probandy z rodzin z rodzinnym tętniczym nadciśnieniem płucnym i 230 pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym dla mutacji w KCNK3. Wśród tej ostatniej grupy pacjentów znaleźliśmy trzy nowe substytucje heterozygotycznych aminokwasów: T8K, E182K i Y192C. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 9

Wednesday, September 4th, 2019

Inne interwencje farmakologiczne mogą również aktywować KCNK3. W ludzkich komórkach mięśni gładkich tętnic płucnych KCNK3 może być aktywowany treprostinilem (stabilnym analogiem prostacykliny) poprzez cykliczną zależną od AMP (cAMP) fosforylację kanału indukowanego przez kinazę białkową A (PKA) .30,31 Stosowanie cAMP analog 8-bromo-cAMP, endogenny aktywator PKA, również powoduje aktywację KCNK3.13 Ponadto wykazano, że KCNK3 pośredniczy w zwężeniu naczyń indukowane przez endotelinę 1,32, a zastosowanie specyficznego inhibitora kinazy Rho Y-27632 może osłabiać endotelinę- 1-indukowane hamowanie KCNK3.33 Tak więc, nasze badanie sugeruje potencjalny nowy mechanizm interwencji terapeutycznej przez farmakologicznie rosnące prądy przez KCNK3 u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Możliwe jest również, że u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym zmiana funkcji KCNK3 może być czynnikiem ryzyka o szerszym zastosowaniu (lub wtórnym czynnikiem modyfikującym chorobę), który nie jest spowodowany przez mutacje w KCNK3. Istnieje precedens dla tej koncepcji, ponieważ ekspresja BMPR2 jest zmniejszona w płucach pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym, którzy nie mają mutacji BMPR2.34 Ponadto, wcześniejsze badania kanałów Kv wspierają koncepcję, że ekspresja lub funkcja kanałów Kv jest zmienione u pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym, a dysfunkcyjna aktywność kanału Kv może przyczyniać się do rozwoju lub utrzymywania się nadciśnienia płucnego.35 W badaniu myszy z kanałami Kv typu dzikiego terapeutyczna aktywacja kanału Kv była przydatna w leczeniu ustalonego tętniczego nadciśnienia płucnego przy braku znanych zmian genetycznych w kanałach Kv.36 Dlatego celowanie terapeutyczne KCNK3 może być korzystne dla pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, którzy mają zwiększony ton naczyń niezależnie od ich statusu genetycznego KCNK3. …read more

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 8

Monday, September 2nd, 2019

W związku z tym oczekuje się, że stosowanie starszych kontroli bez choroby Alzheimera w przeszłości doprowadziłoby do zwiększenia zdolności statystycznej do wykrywania wariantów ryzyka tej choroby. W związku z tym zbadaliśmy związek rs75932628-T za pomocą próbek z poznawczo nietkniętych kontrolnych osób w podeszłym wieku, co ustalono na podstawie oceny CPS. W analizie próbek z takich kontrolnych, którzy mieli co najmniej 85 lat, iloraz szans dla związku z rs75932628-T wynosił 4,66 (95% CI, 2,38 do 9,14; P = 7,39 × 10-6). Przeciwnie, zaobserwowaliśmy mniejszy iloraz szans w porównaniu z próbkami z ogólnej populacji kontrolnej w każdym wieku (iloraz szans, 2,26, 95% CI, 1,71 do 2,98, P = 1,13 × 10-8) (Tabela 1). …read more

Składniki zawartości składników pokarmowych – wskazówki czy przyczyna zamieszania

Sunday, September 1st, 2019

Oświadczenia dotyczące zawartości składników pokarmowych, takie jak bezcukrowy , bogaty w otręby owsiane lub zawiera 100 kalorii – wszelkie oświadczenia dotyczące produktu spożywczego, które bezpośrednio lub przez domniemanie charakteryzują poziom składników odżywczych w żywności – są regulowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami FDA (Food and Drug Administration). Zgodnie z badaniem etykiety żywności i opakowań z 2000-2001 (FLAPS), połowa wszystkich pakowanych artykułów spożywczych i napojów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych przedstawiała takie oświadczenia dotyczące zawartości składników odżywczych.1 Rozpowszechnienie tych oświadczeń wzrosło w ostatnich latach, 2 jako żywność i przemysł napojów wprowadził mnóstwo nowych produktów, aby zaoferować smaczne, niskokaloryczne alternatywy dla pełnokalorycznych produktów. Wiele nowych produktów, niezależnie od ich rzeczywistej wartości odżywczej, składa się na oświadczenia dotyczące cukru i kalorii, które przemawiają do konsumentów (patrz tabela). Jednocześnie FDA rozważa wprowadzenie zmian do etykiety Nutrition Facts, aby pomóc konsumentom w podejmowaniu zdrowszych wyborów. Proponowane zmiany zaktualizują wielkości serwowania, określą dodaną zawartość cukru i wyraźnie podświetlą liczbę kalorii na porcję oraz liczbę porcji w pojemniku. …read more