Posts Tagged ‘przeszczep włosów’

Teraz wyluszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia juz trudnosci

Friday, July 29th, 2016

Po wypreparowaniu w opisany powyżej sposób gruczolaka, przecinamy przednią ścianę cewki jak najbliżej przy guzie, by nie uszkodzić błony śluzowej cewki, gdyż wyrwanie błony śluzowej cewki podczas wyjmowania gruczołu krokowego może być przyczyną stałego lub przejściowego nietrzymania moczu. Teraz wyłuszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia już trudności , Właściwe usługi oddaje niekiedy założenie na guz szwów – cugli. Technika wyłuszczenia: należy najpierw podnieść za cugiel dolny (obwodowy) brzeg torebki, tak by bez trudności wprowadzić prawy palec wskazujący między guz a torebkę. Po wyosobnieniu guza w górę, tak że guz trzyma się jeszcze tylko szyi pęcherza, asystujący wkłada hak do górnego bieguna rany i pociąga za cugiel nałożony na górny (przypęcherzowy) brzeg torebki; w ten sposób uwidaczniamy okrężne wiązki mięśniowe szyi pęcherza. [patrz też: mezoterapia igłowa, przeszczep włosów, badanie neurologiczne ]

Najczestszym i najbardziej znamiennym objawem jest krwio mocz

Tuesday, July 26th, 2016

W początkowym okresie wobec braku wyraźnych objawów z zabiegiem można zaczekać, a operacyjnie wkraczamy tylko w przypadku groźnego dla życia krwotoku; Wiemy z doświadczenia klinicznego, że w uszkodzeniu nerki krwotok jest groźny tylko wówczas, gdy doszło równocześnie do pęknięcia otrzewnej i krwotoku do jamy brzusznej. W krwawieniu zewnętrznym lub do przestrzeni pozaotrzewnowej ograniczamy się na razie do leczenia zachowawczego. Rozpoznanie krwotoku do wolnej otrzewnej napotyka na poważne trudności. Jeżeli prócz bólu okolicy nerkowej i krwiomoczu mamy szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, a obrzmienia okolicy lędźwiowej brak, zachodzi duże prawdopodobieństwo krwawienia do jamy brzusznej. [podobne: Choroba Scheuermanna, przeszczep włosów, badanie nasienia ]