Posts Tagged ‘ortodonta’

Błędy rozpoznawcze

Tuesday, July 12th, 2016

Błędy rozpoznawcze mogą powstać także wtedy, gdy u chorego na gruźlicę płuc wytwarza się rozległa odma płuc, wskutek wessania powietrza z pęcherzyków płucnych po zatkaniu dużych oskrzeli masami serowatymi lub obficie wylaną krwią w czasie krwotoku płucnego albo wskutek zaburzenia równowagi w części płucnej układu wegetatywnego. W takich przypadkach stwierdza się stłumienie odgłosu opukowego w miejscu niedodmy, tudzież zniesienie szmeru oddechowego pęcherzykowego, nieraz -także zapadnięcie połowy klatki piersiowej, a badaniem radiologicznym zacienienie odpowiednich części pola płucnego. Objawy te mogą nastać wśród znacznego przyśpieszenia oddechów i kłucia w boku, częściej jednak rozwijają się niepostrzeżenie. Powstaje tedy pytanie, czy jest to rozległa niedodma płuca towarzysząca gruźlicy płuc, czy też tylko sprawa gruźlicza szerząca się w płucu. Za zaostrzeniem sprawy gruźliczej i jej szerzeniem się przemawiają w tych przypadkach: skok gorączki, pogorszenie ogólnego stanu chorego, zwiększenie ilości plwociny; szybkie zniknięcie objawów, gdy chory położy się na zdrowy bok bardziej jednostajne zacienienie w obrazie rentgenowskim, prze- sunięcie serca i tchawicy w stronę chorego płuca, a zwłaszcza nagłe zniknięcie cienia podczas jednego z badań, w przeciwieństwie do zmiany gruźliczej (bronchopneumonia tuberculosa), którą w okresie ustępowania sprawy cechuje powolne zmniejszenie się zacienienia. Wszystkie te objawy są nie zawszę wyraźne, zależnie od stopnia niedodmy płuc. Pewną metodę różnicową stanowi badanie ciśnienia w j amie opłucnej oraz badanie radiologiczne płuc po wprowadzeniu do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza: w przypadkach rozległej niedodmy płuca stwierdza się manometrem znaczne ciśnienie ujemne w jamie opłucnej, a ba- daniem radiologicznym po wprowadzeniu powietrza zniknięcie przesunięcia serca i tchawicy w stronę chorego płuca oraz natychmiastowe i całkowite zniknięcie poprzedniego rozległego zacienienia w płucu. Dotychczas nie wyjaśniono mechanizmu takiego działania odmy opłucnej. Będąc doskonałą metodą rozpoznawczą odma opłucna jest w tych przypadkach zarazem najlepszą metodą leczniczą, ponieważ znosząc bardzo niskie ciśnienie w jamie opłucnej zapobiega dołączającemu się nieraz w tych przypadkach zaostrzeniu sprawy gruźliczej toczącej się w płucach poza obrębem niedodmy płuc. Choroby serca wywołują czasami obraz kliniczny, Który może być mylnie wzięty za suchoty płuc. Zwłaszcza dotyczy to zwężenia lewego ujścia żylnego. Pomyłki takie zdarzają się w przypadkach znacznego biernego przekrwienia w małym krążeniu wskutek niewydolności prawej komory serca. Wspólnymi objawami gruźlicy płuc i choroby serca są w tych przypadkach: częste krwioplucia, przytłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach płuc, osłabienie szmeru pęcherzykowego i liczne rzężenia w miejscu przytłumienia, stan podgorączkowy, ogólne osłabienie, brak łaknienia, zamglenie w obrazie rentgenowskim. Od pomyłki może uchronić dokładne zbadanie narządu krążenia, siedziba zmian w chorobach serca przede wszystkim w dolnych i środkowych częściach obu płuc bez zajęcia szczytów i badanie plwodny co do prątków Kocha. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność, ortodonta ]

Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej jest nieraz prawie taki sam jak pospolitych suchot płuc szerzących się od początku przeważnie przez drogi oddechowe. Toteż można tę postać gruźlicy płuc nazwać “wtórnymi suchotami płuc” dla zaznaczenia jednolitości obrazu z suchotami płuc pospolitymi oraz powstawania z innej postaci gruźlicy płuc. Jamy są częściej małe i zazwyczaj nie ma w nich większej ilości zawartości płynnej. Zatem są to raczej “jamy suche”. Ich skłonność do gojenia jest bardzo mała. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, właściwe pospolitym suchotom płuc, nieraz są zamaskowane, a to dlatego, że poprzedzająca chorobę gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona lub rozlana wiedzie do wybitnego rozdęcia płuc a z czasem do rozedmy płuc. Gdy powstanie postać rozpadowo-włóknista, wtedy często można już wykryć w plwocinie prątki, chociaż plwociny nadal może być niewiele. Opadanie krwinek przyśpiesza się wybitnie w okresie zaostrzeń, zwalnia się natomiast w okresie przycichania sprawy, tak iż w przebiegu choroby nieraz znacznie się waha. Gdy sprawa zaostrza się, wtedy spostrzega się także przesunięcie białych krwinek w obrazie krwi w lewo. Znamienny objaw tej postaci stanowi postępujące charłactwo. Stąd pochodzi jej nazwa: “suchoty płuc rozpadowo- włókniste wyniszczające” (phthisis pulmonum ulcerosofibrosa cachectisans). Charłactwo bywa niekiedy tak duże; jak w przypadkach nowotworów złośliwych. Rozpoznanie przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na stwierdzeniu u chorego, dotknięte ,o przewlekłą gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną lub włóknistą rozlaną, wybitnego pogorszenia pod wpływem czynnika osłabiającego ustrój. Objawia się ono gorączką, postępującym osłabieniem, chudnieniem, szerzeniem się sprawy chorobowej w płucach, fizycznymi objawami w zakresie klatki piersiowej takimi jak w pospolitych suchotach płuc l obfitszą plwociną, w której wykrywa się prątki gruźlicy. Objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej i jam w płucach są jednak nieraz zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Badaniem radiologicznym stwierdza się liczne drobno- plamiste cienie, przeważnie w górnych częściach pól płucnych, z rozrzuconymi gdzieniegdzie niewielkimi wyjaśnieniami świadczącymi o jamkach. Jamki zwiększając się lub zlewając się tworzą jamy – takie same jak w pospolitych suchotach płuc. Rozpoznanie różnicowe. Przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista we wczesnym okresie może być mylnie rozpoznana jako rozedma płuc. Od pomyłki chroni stwierdzenie zwężenia pól szczytowych i skrócenie odgłosu opukowego w okolicy szczytów płucnych, a także prątków gruźlicy w plwocinie. Wymienione objawy opukowe bardzo często można wykryć tylko cichym opukiwaniem. Od suchot płuc rozwiniętych można przewlekłą gruźlicę płuc rozpadowo-włóknistą odróżnić na tej podstawie, że poprzedza ją długi okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej lub włóknistej rozlanej. Rokowanie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej powinno być zawsze ostrożne, ponieważ postęp sprawy nieraz nie da się wstrzymać. Leczenie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na takich samych zasadach, jak leczenie w pospolitych suchotach płuc. [podobne: , prawo medyczne, ortodonta, logopeda warszawa ]