Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Bardzo duze nacieki moga wywolac zgrubienie sciany zoladka

Saturday, July 23rd, 2016

Bardzo duże nacieki mogą wywołać zgrubienie ściany żołądka. Takiej postaci przebiegającej z równoczesnym bardzo znacznym zmniejszeniem pojemności żołądka nadają niektórzy miano linitis plastica lub cirrhosis uentriculi. Przeważa jednak zapatrywanie, że linitis plastica jest zmianą w znacznej większości przypadków rakową. Postać kiły żołądka guzowata oraz zwężająca i zniekształcająca wywołują obrazy kliniczne, właściwe odpowiedniej chorobie żołądka, powstałej na innym tle, z tą różnicą, że zmiany kilowe cechują się przeważnie silnymi bólami i brakiem wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym. Rokowanie w kile żołądka w przypadkach nieleczonych jest niepomyślne. Natomiast prawidłowym leczeniem można nierzadko uzyskać dobre wyniki. Leczenie. Prócz leczenia, stosowanego w odpowiedniej postaci choroby żołądka, powstałej na tle niekiłowym niezbędne jest leczenie swoiste, p. tom I, str. 555-557. Musi się je przeprowadza ć w początkowym okresie leczenia ostrożnie, by uniknąć odczynu Łukasiewicza-Herxheimera (tom I, str. 555) oraz paradoksu leczniczego (tom I, str. 555). Odczyn Łukasiewicza-Herxheimera może spowodować przebicie się ściany żołądka w miejscu szybko rozpadającego się kilaka, a rozległe blizny powstające w okolicy odźwiernika po szybkim wessaniu się kilaka mogą wywołać niedrożność odźwiernika. W przypadkach, w których rozpoznanie wahało się między kiłą a rakiem żołądka, spostrzegałem po leczeniu swoistym dość szybkie znikanie guza, jeżeli był on pochodzenia kiłowego. Toteż w takich przypadkach należy, moim zdaniem, próbować leczenia swoistego przed poleceniem leczenia operacyjnego. [podobne: olejek jojoba, olejowanie wlosów, olejek kokosowy na włosy ]

Klinicznie kila zoladka objawia sie:

Friday, July 22nd, 2016

Klinicznie kiła żołądka objawia się: 1) jako nieżyt; 2) jako postać wrzodziejąca; 3) jako postać guzowata; 4) jako zwężenie, zwykle odźwiernika; 5) jako postać zniekształcająca. Najczęstsza jest postać wrzodziejąca (ulcus ventriculi lueueum). Powstawać ona może: 1) wskutek rozpadu kilaków; 2) wskutek wyżej opisanych swoistych zmian w tętnicach żołądka, zależnie od spowodowanego przez to miejscowego niedokrwienia błony śluzowej żołądka z następowym strawieniem miejsc, które ulegają martwicy; 3) wskutek zaburzenia odżywienia błony śluzowej, wywołanego zmianami kiłowymi w nerwie błędnym towarzyszącymi zwykle kiłowym zmianom w ośrodkowym układzie nerwowym, zwłaszcza wiądowi rdzenia. Chorzy na wrzód kiłowy żołądka uskarżają się na bóle w dołku, nieraz bardzo silne. W odróżnieniu od bólów w trawiennym wrzodzie żołądka, bóle te nie stoją zazwyczaj w ścisłym związku z jakością i ilością pokarmów ani z czasem ich pobie rania, natomiast nieraz je cechują zaostrzenia nocą, niekiedy bardzo silne, nawet pomimo, że w żołądku zawartości nie ma. Wrzody kiłowe na tle zmian w naczyniach okazują dużą skłonność do obfitych krwotoków, nieraz śmiertelnych, i do przedziurawienia, natomiast skłonność do bliznowacenia jest bardzo mała. [hasła pokrewne: olejowanie wlosów, olej lniany, rehabilitacja rzeszów ]