Posts Tagged ‘olejek rycynowy’

Suchoty płuc rozwinięte i wyniszczające

Tuesday, July 12th, 2016

Suchoty płuc rozwinięte i wyniszczające odróżnia od rozpoczynających się suchot płuc równoczesność rozmaitych objawów osłuchowych. Suchoty płuc wyniszczające, w przeciwieństwie do rozwiniętych, cechuje rozległe zajęcie płuc i postępujący przebieg choroby bez wyraźniejszych nawałów. Rokowanie w suchotach płuc należy do bardzo trudnych zadań . Już Cornet twierdził, że przebieg suchot płuc “drwi sobie nieraz z najlepiej uzasadnionego rokowania”. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może ulegać wybitnej poprawie we wszystkich okresach nie wyłączając niekiedy nawet okresu wyniszczającego. Zwłaszcza dotyczy to nacieków wczesnych: nawet duży naciek może zniknąć w ciągu kilku. tygodni bez żadnego leczenia. Określając rokowanie, należy rozważyć te czynniki, które omówiłem w ogólnej części. Wybitne objawy toksyczne (wysoka gorączka, poty, biegunki itd.), rozległe zmiany w płucach, zwłaszcza o charakterze rozpadowym, znaczne ich rozproszenie w obu płucach, wybitne- przyśpieszenie opadania krwinek, dodatni odczyn dwuazowy i urochromogenowy w moczu – objawy te rokują niepomyślnie w suchotach płuc. Niepomyślnym objawem jest także dołącząjąca się skrobiawica narządów wewnętrznych, chociaż opisano przypadki cofania się klinicznych jej objawów w razie wybitnej poprawy sprawy gruźliczej. Bywa to niestety niezmiernie rzadko. Co do jam gruźliczych, to badania anatomiczno-patologiczne i radiologiczne dowodzą, że jamy w płucach tak “wczesne”, jak i “późne” mogą goić się samorzutnie. Zejście takie zdarza się jednak bardzo rzadko, Natomiast jama w płucach, prócz owych bardzo rzadkich wyjątków, zawsze wybitnie pogarsza rokowanie, ponieważ sprzyja powstawaniu, w płucach nowych ognisk gruźliczych. Dzieje się to przede wszystkim przez rozsiewanie drogą oskrzeli zakażonej zawartości jam. Prócz tego, jamy są często źródłem krwotoków płucnych, które mogą przyczynić się do rozsiewania prątków z krwią, aspirowaną przez oskrzela do innych części płuc. Prątki znajdujące się obficie w błonie ropotwórczej ściany jamy mogą być źródłem szerzenia się zakażenia gruźliczego z jamy także na sąsiednie części płuc drogą limfy oraz krwi. Przebijając się do opłucnej jama może wywołać odmę samorodną. Nagłe powstanie tego powikłania często wprost zagraża życiu chorego. [hasła pokrewne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej jest nieraz prawie taki sam jak pospolitych suchot płuc szerzących się od początku przeważnie przez drogi oddechowe. Toteż można tę postać gruźlicy płuc nazwać “wtórnymi suchotami płuc” dla zaznaczenia jednolitości obrazu z suchotami płuc pospolitymi oraz powstawania z innej postaci gruźlicy płuc. Jamy są częściej małe i zazwyczaj nie ma w nich większej ilości zawartości płynnej. Zatem są to raczej “jamy suche”. Ich skłonność do gojenia jest bardzo mała. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, właściwe pospolitym suchotom płuc, nieraz są zamaskowane, a to dlatego, że poprzedzająca chorobę gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona lub rozlana wiedzie do wybitnego rozdęcia płuc a z czasem do rozedmy płuc. Gdy powstanie postać rozpadowo-włóknista, wtedy często można już wykryć w plwocinie prątki, chociaż plwociny nadal może być niewiele. Opadanie krwinek przyśpiesza się wybitnie w okresie zaostrzeń, zwalnia się natomiast w okresie przycichania sprawy, tak iż w przebiegu choroby nieraz znacznie się waha. Gdy sprawa zaostrza się, wtedy spostrzega się także przesunięcie białych krwinek w obrazie krwi w lewo. Znamienny objaw tej postaci stanowi postępujące charłactwo. Stąd pochodzi jej nazwa: “suchoty płuc rozpadowo- włókniste wyniszczające” (phthisis pulmonum ulcerosofibrosa cachectisans). Charłactwo bywa niekiedy tak duże; jak w przypadkach nowotworów złośliwych. Rozpoznanie przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na stwierdzeniu u chorego, dotknięte ,o przewlekłą gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną lub włóknistą rozlaną, wybitnego pogorszenia pod wpływem czynnika osłabiającego ustrój. Objawia się ono gorączką, postępującym osłabieniem, chudnieniem, szerzeniem się sprawy chorobowej w płucach, fizycznymi objawami w zakresie klatki piersiowej takimi jak w pospolitych suchotach płuc l obfitszą plwociną, w której wykrywa się prątki gruźlicy. Objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej i jam w płucach są jednak nieraz zamaskowane równoczesną rozedmą płuc. Badaniem radiologicznym stwierdza się liczne drobno- plamiste cienie, przeważnie w górnych częściach pól płucnych, z rozrzuconymi gdzieniegdzie niewielkimi wyjaśnieniami świadczącymi o jamkach. Jamki zwiększając się lub zlewając się tworzą jamy – takie same jak w pospolitych suchotach płuc. Rozpoznanie różnicowe. Przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista we wczesnym okresie może być mylnie rozpoznana jako rozedma płuc. Od pomyłki chroni stwierdzenie zwężenia pól szczytowych i skrócenie odgłosu opukowego w okolicy szczytów płucnych, a także prątków gruźlicy w plwocinie. Wymienione objawy opukowe bardzo często można wykryć tylko cichym opukiwaniem. Od suchot płuc rozwiniętych można przewlekłą gruźlicę płuc rozpadowo-włóknistą odróżnić na tej podstawie, że poprzedza ją długi okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej lub włóknistej rozlanej. Rokowanie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej powinno być zawsze ostrożne, ponieważ postęp sprawy nieraz nie da się wstrzymać. Leczenie w przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo-włóknistej opiera się na takich samych zasadach, jak leczenie w pospolitych suchotach płuc. [podobne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]