Posts Tagged ‘mezoterapia igłowa’

Teraz wyluszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia juz trudnosci

Friday, July 29th, 2016

Po wypreparowaniu w opisany powyżej sposób gruczolaka, przecinamy przednią ścianę cewki jak najbliżej przy guzie, by nie uszkodzić błony śluzowej cewki, gdyż wyrwanie błony śluzowej cewki podczas wyjmowania gruczołu krokowego może być przyczyną stałego lub przejściowego nietrzymania moczu. Teraz wyłuszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia już trudności , Właściwe usługi oddaje niekiedy założenie na guz szwów – cugli. Technika wyłuszczenia: należy najpierw podnieść za cugiel dolny (obwodowy) brzeg torebki, tak by bez trudności wprowadzić prawy palec wskazujący między guz a torebkę. Po wyosobnieniu guza w górę, tak że guz trzyma się jeszcze tylko szyi pęcherza, asystujący wkłada hak do górnego bieguna rany i pociąga za cugiel nałożony na górny (przypęcherzowy) brzeg torebki; w ten sposób uwidaczniamy okrężne wiązki mięśniowe szyi pęcherza. [patrz też: mezoterapia igłowa, przeszczep włosów, badanie neurologiczne ]

W przypadku przepukliny pecherza (cystocele)

Sunday, July 24th, 2016

W przypadku przepukliny pęcherza (cystocele) należy wykonać operację zwężenia pochwy (colporrhaphia). Ilość wyciekającego moczu nie zawsze odpowiada stopniowi przepukliny dna pęcherza. Zdarza się, że nie stwierdzamy przepukliny zupełnie, czasem pomimo przepukliny znacznego stopnia brak objawów nietrzymania moczu. Millin odsłania pęcherz z cięcia nadłonowego, wycina z przedniej ściany pochewki mięśnia prostego brzucha po prawej i po lewej stronie ciała uszypułowane paski powięzi i związuje te paski osobno dokoła szyi pęcherza oraz dokoła początkowego odcinka cewki moczowej; w ten sposób podnosi i zwęża jednocześnie szyję pęcherza. [patrz też: sposoby na chrapanie, mezoterapia igłowa, przeszczep włosów ]