Posts Tagged ‘masło shea’

Okresowość przebiegu suchot płuc

Tuesday, July 12th, 2016

Okresowość przebiegu suchot płuc, zwłaszcza rozpoczynających się i rozwiniętych, podkreślał już Alfred Sokołowski. Jeżeli serowacenie i rozpad w okresie zwolnień przycicha, a na pierwsze miejsce wysuwają się zmiany wytwórcze, wiodące do łącznotkankowego otorbienia i bliznowacenia ognisk gruźliczych, to suchoty płuc stają się wtórnie włóknistymi. Zależnie od okresu choroby, powstają wtenczas rozpoczynające się suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens secundaria fibro sa) , rozwinięte suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis puimonum. confirmata -secumdaria fibrosa) lub wyniszczające suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum con- sumptiva secundalia fibroza). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może -przejść w okres utajenia, a nawet może nastąpić zupełne wyleczenie. Czasami po kilku pierwszych nawałach z wytworzeniem w górnym płacie rozległego ogniska serowato-włóknistego sprawa chorobowa po wy- daleniu mas serowatych zatrzymuje się w rozwoju pozostawiając jamę. Taka sama zmiana może wytworzyć się także z wczesnego nacieku odosobnionego Assmanna, gdy on przy osłabieniu ustroju zserowacieje W obu wypadkach powstają “suchoty płuc z jamą postępujące” (phthisis puimonum. cenritaria stationatis). Rozpoznanie. Suchoty płuc pospolite mogą rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie. We wczesnym okresie chorzy często nie odczuwają żadnych dolegliwości albo odczuwają tylko bardzo słabe, w przeciwieństwie do chorych na przewlekłą gruźlicę płuc krwiopochodną, którą cechują bardzo liczne i różnorodne przypadłości. Toteż wczesne rozpozna- nie suchot płuc, które jest naczelnym nakazem dla lekarza, należy do trudnych zadań. O przewlekłej postępującej gruźlicy płuc trzeba pamiętać nie tylko w przypadkach kaszlu, ogólnego osłabienia, chudnięcia, nocnych potów i stanów gorączkowych, ale także w przypadkach częstych ostrych nieżytów oskrzeli, częstych nawrotów. “grypy”, zaburzeń krążenia bez wyraźnych zmian w narządzie krążenia (bóle w okolicy sercowej, przyśpieszenie tętna, zaburzenia miarowości, szmer na tętnicy płucnej itd.), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (brak łaknienia, biegunki, bóle w brzuchu itd.), a u kobiet zaburzeń regularności bez widocznych zmian anatomicznych w narządzie płciowym. Wczesny naciek w płucach stanowiący początek suchot płuc pospolitych nawet rozległy, może nie wywoływać zmian opukowych ani osłuchowych, nawet gdy nastąpi już rozpad tkanki i wytworzy się jama (tzw. “jamaniema”). Często można go wykryć tylko badaniem rentgenograficznym. Zatem nie lekceważąc dokładnego badania ogólnej ciepłoty ciała, plwociny, nawet gdy chory wykrztusza jej bardzo mało, ani szybkości opadania krwinek oraz dokładnego zbierania wywiadów, nie wolno zaniechać badania radiologicznego u żadnego chorego, który zgłasza się do lekarza z powodu ogólnego osłabienia, chudnięcia, kaszlu, bólów w klatce piersiowej, krwioplucia, gorączki, częstych nawrotów “grypy”, niedokrwistości, jeżeli dokładne badanie chorego nie wykrywa przyczyny tych objawów. Szczególnie trzeba o tym pamiętać, jeżeli chory styka się stale ze środowiskiem gruźliczym. Jednorazowe badanie radiologiczne nie zawsze wystarcza. Musi być ono przeprowadzone w różnych płaszczyznach, podczas głębokiego oddychania, kaszlu, przy podniesionych barkach itd. Wczesny naciek w większości przypadków rozpoznaje się przypadkowo, a to dlatego że bardzo- często prze- biega skrycie. W większości przypadków wykrywa go rentgenolog lub lekarz poradni przeciwgruźliczej podczas badania osób otaczających cho- rego na gruźlicę. [podobne: , korekcja wzroku, infekcje intymne, masło shea ]

Odma płucna

Tuesday, July 12th, 2016

Rokowanie niepomyślne poprawia się nieraz wybitnie pod wpływem leczenia odprężająco-uciskowego, zwłaszcza wtedy, jeżeli leczenie to zastosowano wcześnie, gdy ściany jamy nie uległy jeszcze zgrubieniu i zesztywnieniu i, nie ma jeszcze zrostów opłucnych, utrudniających lub uniemożliwiających wytworzenie odmy opłucnej całkowitej lub wybiórczej. Rokowanie w tych przypadkach jest tym lepsze, im natężenie sprawy gruźliczej w płucu jest mniejsze. Jest ono też pomyślniejsze, jeżeli sprawa zajmuje jedno tylko płuco a przy zajęciu obu płuc – w tych przypadkach, w których zmiana gruźlicza w jednym z nich nie ma wielkiej skłonności do postępu. Jeżeli nie można uzyskać całkowi- tego odprężenia chorych części płuca, to nadzieja, by zmiany gruźlicze wygoiły się, jest znacznie mniejsza. W takich przypadkach w toku leczenia odmą często powstają powikłania w postaci przerzucenia się sprawy na drugie płuco, zapalenia opłucnej i in., które pogarszają rokowanie. Burzliwy początek zapalenia opłucnej, szybkie przejście wysięku w wysięk ropny, wytworzenie się przetoki opłucnej rokują źle. Na odwrót: zejście zapalenia opłucnej w “pachypleulitis plastica” z następowym. stwardnieniem płuc pociąga za sobą przeważnie tak znaczną poprawę” że nieraz można by mówić nawet o wyleczeniu. Ogólne osłabienie ustroju, nadużywanie napojów alkoholowych, równoczesna cukrzyca, zapalenie kłębków nerkowych i inne ciężkie choroby pogarszają widoki leczenia przewlekłej postępującej gruźlicy płuc” metodami odprężająco-uciskowymi. Ciężkie warunki społeczne chorego, zwłaszcza w pierwszych 6 miesiącach leczenia, kiedy grozi mu powikłanie zapaleniem opłucnej i przejściem sprawy gruźliczej na drugie płuco” wybitnie pogarszają możliwości lecznicze odmy opłucnej i innych metod, chirurgicznych. Leczenie . Najmniejsze już podejrzenie istnienia nacieku wczesnego wymaga bardzo troskliwego dozorowania chorego i częstego badania radiologicznego płuc. Z chwilą rozpoznania wczesnego nacieku należy polecić choremu bezwzględne leżenie w łóżku, połączone z usunięciem wszelkich czynników osłabiających ustrój oraz z dobrym odżywieniem chorego i dostarczeniem mu dobrego, świeżego powietrza. Z klimatów najodpowiedniejszy jest klimat umiarkowany natomiast polecany przez niektórych klimat wysokogórski oraz morski- działają raczej niekorzystnie. Przebywanie na słońcu i leczenie lampą: kwarcową, w ogóle wszelkie leczenie bodźcowe (tuberkulinowe, proteinowe, również hemoterapia) są bezwzględnie szkodliwe. Obok wymienionych zabiegów niezbędna jest z chwilą rozpoznania wczesnego nacieku bardzo czujna dalsza obserwacja chorego i częste badanie radiologiczne dalszego losu nacieku a także badanie ogólnej ciepłoty ciała i plwociny. Stwierdzenie zejścia nacieku w serowacenie z wytwarzaniem się jamy istotnej (nie rzekomej) nakazuje niezwłoczne zastosowanie odmy opłucnej leczniczej. [więcej w: , trener personalny, masło shea, olej lniany ]