Posts Tagged ‘leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa’

Po nacieciu torebki wylania sie bialo przeswiecajacy gruczolak

Friday, January 25th, 2019

…read more

Krwawiace lozysko

Friday, January 25th, 2019

…read more

W przewleklym niezycie przerastajacym oraz w zapaleniu wrzodziejacym wysuwaja sie na pierwszy plan bóle w okolicy zoladka

Sunday, January 20th, 2019

…read more

Rokowanie w przewleklym zapaleniu zoladka zalezy od postaci choroby i jej przyczyny

Sunday, January 20th, 2019

Rokowanie w przewlekłym zapaleniu żołądka zależy od postaci choroby i jej przyczyny. Przypadki dość świeże po usunięciu przyczyny zmiany w żołądku są już daleko posunięte, wyzdrowienie nie zawsze da się osiągnąć. Bezsok żołądkowy jest chorobą nieuleczalną, trwać jednak może latami. W przewlekłym zapaleniu wrzodziejącym rokowanie jest niepewne, nigdy bowiem nie można przewidzieć krwotoku żołądkowego ani jego obfitości. W postaciach wtórnych rokowanie zależy od choroby podstawowej. …read more

Ogranicza sie sól kuchenna oraz slodycze, które chorzy na niezyt nadkwasny zazwyczaj zle znosza

Saturday, January 19th, 2019

Ogranicza się sól kuchenną oraz słodycze, które chorzy na nieżyt nadkwaśny zazwyczaj źle znoszą. Często źle znoszą chorzy także mleko niezbierane, prawdopodohnie dlatego, że tłuszcz przeszedłszy do dwunastnicy zamyka odźwiernik, a pozostający w żołądku sernik wywołuje obfite wydzielanie soku żołądkowego. Zarządzając przepisy dietetyczne trzeba liczyć się z tym, że nieżytowi nadkwaśnemu i kwaśnemu towarzyszy dość często przeczulica żołądkowa, wskutek czego chory nieraz doznaje dolegliwości nawet po pokarmach zasadniczo dozwolonych w tych postaciach nieżytu. W innych przypadkach nietolerancja niektórych pokarmów może zależeć od spaczenia odczynu gruczołów żołądkowych na pokarm albo od tego, że nadkwaśność jest rzekoma (str. 178). …read more

Leczenie przewleklego wrzodziejacego zapalenia zoladka jest takie samo jak choroby wrzodowej zoladka

Friday, January 18th, 2019

Leczenie przewlekłego wrzodziejącego zapalenia żołądka jest takie samo jak choroby wrzodowej żołądka. Swoiste przewlekłe zapalenie żołądka (Gastritis chronica specifica). Swoiste przewlekłe zapalenie żołądka może powstawać na tle zakażenia gruźliczego, kiłowego i naj rzadziej – promieniczego. Gruźlica żołądka (Tuberculosis ventriculi). Zakażenie prątkami gruźlicy może wywoływać zaburzenia czynnościowe oraz przewlekły nieżyt żołądka pochodzenia toksycznego (tom III, str. …read more

Kila zoladka (Lues ventriculi gastrolues)

Friday, January 18th, 2019

Kiła żołądka (Lues ventriculi gastrolues). Kiła żołądka zdarza się w przebiegu kiły wrodzonej i nabytej. Na sekcjach noworodków spostrzegano, wprawdzie bardzo rzadko, nacieki kiłakowe ściany żołądka. U dorosłych różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe (bóle, wymioty, brak łaknienia itd. ) spotyka się jako zaburzenia czynnościowe już w drugorzędnym okresie zakażenia kiłowego równocześnie z wysypką w powłokach zewnętrznych. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 4

Wednesday, January 16th, 2019

Usunęliśmy warianty, w których częstość występowania alleli wynosi ponad 1% w ustalonych bazach danych, w tym dbSNP, projekt 1000 genomów i serwer wariantu National Heart, Lung i Blood Institute Exome. Pozostawiono 4719 rzadkich lub nowych wariantów, które były obecne u co najmniej jednego z trzech dotkniętych członków rodziny. Odfiltrowaliśmy te warianty, aby zidentyfikować heterozygotyczne warianty wspólne dla trzech dotkniętych członków rodziny i pozostawiono 377 nowych wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) i 6 insercji lub delecji (indel). Ponieważ rodowód sugerował autosomalny dominujący tryb dziedziczenia, wykluczono homozygotyczne warianty. …read more

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 2

Tuesday, January 15th, 2019

Wydaje się, że warianty te w pełni penetrują i powodują chorobę Alzheimera we wczesnym stadium, w większości przypadków przed ukończeniem 60. roku życia. Jednak te warianty nie rzucają światła na najczęstszą formę choroby o późnym początku. Chociaż wiele typowych wariantów o niskim ryzyku wiązano z późną chorobą Alzheimera, 4 allel .4 apolipoproteiny E (ApoE), pierwotnie odkryty jako czynnik ryzyka choroby Alzheimera w 1993,5,6, pozostaje zdecydowanie najważniejszy wariant sekwencji wpływający na ryzyko późnego wystąpienia choroby Alzheimera z powodu jej rozpowszechnienia i wielkości jego wpływu na ryzyko, przy podawanych ilorazach szans od 3 do 4 (metaanaliza jest dostępna na stronie www.alzgene.org/meta .asp. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 8

Tuesday, January 15th, 2019

KCNK3 ulega ekspresji w ludzkich komórkach mięśni gładkich tętnicy płucnej, a wykazano, że knockdown KCNK3 powoduje depolaryzację błony i zmniejszony prąd potasowy. [13] Podsumowując, wyniki te silnie sugerują, że KCNK3 jest ważny w regulacji płucnego napięcia naczyniowego. Jak wskazują nasze badania elektrofizjologiczne, warianty zidentyfikowane w tym badaniu to wszystkie mutacje powodujące utratę funkcji. Ponieważ kanały KCNK3 nie są zależne od napięcia i są otwarte dla potencjałów ujemnych, mutacje te prawdopodobnie powodują depolaryzację spoczynkowego potencjału błonowego, co może prowadzić do zwężenia naczyń płucnych.23 Mechanizmy molekularne utraty funkcji prawdopodobnie różnią się w zależności od lokalizacji mutacja w kanale. …read more