Posts Tagged ‘badanie neurologiczne’

Teraz wyluszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia juz trudnosci

Friday, July 29th, 2016

Po wypreparowaniu w opisany powyżej sposób gruczolaka, przecinamy przednią ścianę cewki jak najbliżej przy guzie, by nie uszkodzić błony śluzowej cewki, gdyż wyrwanie błony śluzowej cewki podczas wyjmowania gruczołu krokowego może być przyczyną stałego lub przejściowego nietrzymania moczu. Teraz wyłuszczenie gruczolaka palcem nie przedstawia już trudności , Właściwe usługi oddaje niekiedy założenie na guz szwów – cugli. Technika wyłuszczenia: należy najpierw podnieść za cugiel dolny (obwodowy) brzeg torebki, tak by bez trudności wprowadzić prawy palec wskazujący między guz a torebkę. Po wyosobnieniu guza w górę, tak że guz trzyma się jeszcze tylko szyi pęcherza, asystujący wkłada hak do górnego bieguna rany i pociąga za cugiel nałożony na górny (przypęcherzowy) brzeg torebki; w ten sposób uwidaczniamy okrężne wiązki mięśniowe szyi pęcherza. [patrz też: mezoterapia igłowa, przeszczep włosów, badanie neurologiczne ]

Ciecie dlugosci 71/2 cm rozpoczynamy od górnej krawedzi spojenia lonowego

Tuesday, July 26th, 2016

Cięcie długości 71/2 cm rozpoczynamy od górnej krawędzi spojenia łonowego. Przecinamy w linii środkowej rozcięgno i powięź łączącą mięśnie proste brzucha, po czym palcem wprowadzonym do dolnego bieguna rany odsuwamy delikatnie tkankę tłuszczową do góry i dochodzimy do przestrzeni pozałonowej. Nadmiernie rozwinięte rozcięgno mięśnia poprzecznego brzucha można przeciąć nożyczkami. Podkłuwamy i przecinamy między podwiązkami rozszerzone żyły górnej powierzchni torebki gruczołu krokowego, a z boków gruczołu krokowego wkładamy po pasku gazy, odsuwając w ten sposób mięśnie dźwigacze odbytu. [więcej w: badanie neurologiczne, sposoby na chrapanie, kolagen naturalny ]