Siedziba płucnych ognisk gruźliczych

Neumann i inni zaznaczają, że , siedziba płucnych ognisk gruźliczych powstających przy drugim nawale choroby przerzutowo drogą oskrzeli, nie jest przypadkowa. Dane statystyczne przemawiają za tym, że jeżeli suchoty płuc rozpoczęły się naciekiem wczesnym w prawym płucu, to nowe ogniska gruźlicze przy drugim nawale powstają najczęściej w lewym płucu i dopiero późniejsze – w prawym płucu. Na odwrót przerzucanie się przy drugim nawale na prawe płuco bywa niemal 2 razy rzadsze, jeżeli wczesny naciek powstał w lewym płucu. Sprawa przerzuca się na drugie płuco przy drugim nawale rzadziej w tych przypadkach, w których szczyt zajętego pierwotnie płuca jest do pewnego stopnia unieruchomiony przez wcześnie powstałe zrosty opłucne. Najczęstszą siedzibą ognisk gruźliczych przy drugim nawale choroby jest górna część dolnego płata tego samego płuca lub płuca drugiego (wysiew skrzyżowany). Objawy fizyczne, zwłaszcza osłuchowe, przy drugim nawale stwierdza się przeważnie w okolicy między łopatką a kręgosłupem na poziomie IV i V kręgów piersiowych albo w lewej okolicy podsutkowej, zgodnie z rzutem wcięcia międzypłatowego na ścianę klatki piersiowej. Z przerzuceniem się sprawy na drugie płuco następuje bilateralizacja choroby. Z rozpoczynających się pospolitych suchot płuc (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis incipiens) powstają teraz suchoty płuc rozwinięte (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis confirmata s. declarata). Podokres rozpoczynających się suchot płuc, w którym zwykłym badaniem fizycznym nie stwierdza się zmian w płucach, można by nazwać utajonym (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens occulta), ten zaś, w którym badanie fizyczne już wykrywa ogniska gruźlicze jawnym (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens manifesta). Objawy ogólne w okresie drugiego nawału oraz nawałów następnych są takie same jak w okresie wczesnego nacieku, tylko wyraźniejsze. W miejscach nowych ognisk można przedmiotow stwierdzić stopniowe przeobrażanie się zmian osłuchowych, zaczynając odtrzeszczeń poprzez rzężenia znamionujące serowacenie do przelewania się i do szmeru oddechowego oskrzelowego. Ponieważ powtarzające się nawały powstają w różnym czasie, przeto w okresie rozwiniętym suchot płuc objawy osłuchowe nie są jednolite, jak to bywa w okresie suchot płuc rozpoczynających się tym bardziej że obok świezych ognisk w zdrowych częściach płuc mogą powstawać zapalenia dookoła ognisk starych, nawet wygojonych (inflammatio pulmonum perifocalis). Toteż obok szmeru oddechowego oskrzelowego słyszy się zwykle inne odmiany szmeru, mianowicie oskrzelowo-pęcherzykowy, pęcherzykowo-oskrzelowy, nieoznaczony, pęcherzykowy zaostrzony itd., obok rzężeń wilgotnych niedźwięcznych rzężenia dźwięczne różnego kalibru, świsty itd. Równoczesność rozmaitych objawów osłuchowych stanowi znamienną cechę suchoty płuc rozwiniętych. [podobne: sorno stare babice, zespol sjogrena, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “Siedziba płucnych ognisk gruźliczych”

 1. Guillotine says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczniczy pedicure[...]

 2. Stacker of Wheat says:

  Boli mnie ciągle brzuch

 3. Ada says:

  [..] Cytowany fragment: czekolada bez cukru[...]

 4. Iwo says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz sorno stare babice zespol sjogrena