Leczenie przewleklego wrzodziejacego zapalenia zoladka jest takie samo jak choroby wrzodowej zoladka

Leczenie przewlekłego wrzodziejącego zapalenia żołądka jest takie samo jak choroby wrzodowej żołądka. Swoiste przewlekłe zapalenie żołądka (Gastritis chronica specifica). Swoiste przewlekłe zapalenie żołądka może powstawać na tle zakażenia gruźliczego, kiłowego i naj rzadziej – promieniczego. Gruźlica żołądka (Tuberculosis ventriculi). Zakażenie prątkami gruźlicy może wywoływać zaburzenia czynnościowe oraz przewlekły nieżyt żołądka pochodzenia toksycznego (tom III, str. 81-82). Zmiany te są częste. Klinicznie i ze stanowiska anatomo-patologicznego nie różnią się one od takich samych zmian powstających wskutek działania innych czynników chorobowtórczych. Prócz tego, dostając się do żołądka z połykaną plwociną lub na drodze krwi mogą prątki gruźlicy wywoływać w nim zmiany swoiste, tym bardziej, że jak dowiódł Konrad Wagner, ludzki sok żołądkowy nie zabija prątków gruźlicy. Zmiany te na ogół spotyka się rzadko, mia nowicie w ciężkich postaciach suchot płuc oraz krtani. Odróżnia się 3 postaci gruźlicy żołądka: 1) gruźliczy wrzód żołądka (ulcus ueniriculi tuberculosum); 2) gruźlicze zwężenie odźwiernika (stenosis pylori tuberculosa); 3) gruźlica prosówkowa żołądka (iuberculosis ventriculi miliaris). Najczęstszą z tych postaci gruźlicy żołądka jest postać wrzodziejąca, usadowiona przeważnie w części odźwiernikowej. [patrz też: medicus jawor rejestracja, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka do włosów, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa medicus jawor rejestracja uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka