Kila zoladka (Lues ventriculi gastrolues)

Kiła żołądka (Lues ventriculi gastrolues). Kiła żołądka zdarza się w przebiegu kiły wrodzonej i nabytej. Na sekcjach noworodków spostrzegano, wprawdzie bardzo rzadko, nacieki kiłakowe ściany żołądka. U dorosłych różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe (bóle, wymioty, brak łaknienia itd. ) spotyka się jako zaburzenia czynnościowe już w drugorzędnym okresie zakażenia kiłowego równocześnie z wysypką w powłokach zewnętrznych. Częściej kiła żołądka zdarza się w okresie trzeciorzędnym, zwykle po 10 latach i później po zakażeniu, należy wszakże do rzadkich chorób żołądka. Prócz ciężkiego nieżytu żołądka (gastritis chronica luetiea) nie ustępującego zwykłym metodom leczenia z leczeniem dietetycznym włącznie, zakażenie kiłowe w okresie trzeciorzędnym może wywoływać zmiany w żołądku dwojakiego rodzaju. Jedne z nich sadowią się w ścianie żołądka i polegają na powstaniu rozlanego (gastritis gumrnosa diffusa) lub ogra niczonego (gastritis gurnrnosa circurnscripta) nacieku kiłakowego albo na zapaleniu śródmiąższowym z następowym rozrostem tkanki łącznej i jej bliznowaceniem (linitis plastica luetica, zw. przez Wilhelma Czarnockiego mesogastritis chronica productiva luetica fibrosa). Inne zmiany polegają na zarastaniu na tle kiłowym tętnic rozgałęziających się w żołądku (endarteriitis obliterans luetica), skoj arzonym z zapaleniem błony zewnętrznej tych naczyń (periarteriitis luetica), albo też na uszkodzeniu na tle kiły nerwu błędnego z następowym zaburzeniem odżywienia odpowiednich części błony śluzowej żołądka. [patrz też: wykaz lekarzy medycyny pracy, euromedic cennik, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa wykaz lekarzy medycyny pracy