Zapalenie płuc przeciągające się

Jako gruźlica płuc może być mylnie rozpoznane także zapalenie płuc przeciągające się, zwłaszcza usadowione w górnym płacie, jeżeli ono przebiega ze stanami gorączkowymi, trwającymi tygodniami lub miesiącami. Dla uniknięcia pomyłki należy bardzo starannie badać ujednostajnioną plwocinę. W razie ujemnego wyniku powtarzać je wielokrotnie, uzupełniając szczepieniem śwince morskiej, jeżeli wynik jest ujemny. Zanim nie uzyska się wyniku dodatniego, nie należy śpieszyć z rozpoznaniem gruźlicy płuc ani z zastosowaniem leczenia odmą opłucną, streptomycyną i in. metodami.
Różnicowanie między rozpoczynającymi się suchotami płuc a ostrym nieżytem oskrzeli. Rozpoczynające się suchoty płuc nieraz mylnie si. rozpoznaje w przypadkach przewlekłych stanów gorączkowych na tle utajonych ognisk ropnych w migdałkach, zatokach bocznych szczęki, zatoce czołowej, zębodołach, w gruczole krokowym, miedniczkach nerkowych, pęcherzyku żółciowym, narządzie płciowym itd. Powodem mylnego rozpoznania może być również ziarnica złośliwa, zwłaszcza przebiegająca ze zmianami w płucach, choroba Banga i przewlekający się rzekomy dur brzuszny. Powiększenie tarczycy, które spostrzega się czasami już w początkowym okresie suchot płuc, przyśpieszenie tętna, stany gorączkowe, ogólne osłabienie i chudnienie mogą być przyczyną mylnego rozpozna- nia pierwotnej nadczynności tarczycy (thyreotoxicosis) lub poronnej postaci choroby Graves-Basedowa zamiast postaci gruźlicy płuc, nazwanej przez Władysława Janowskiego thyreotuberculosis. Dokładne badanie płuc i plwociny oraz radiologiczne badanie płuc uchroni od tej pomyłki. Suchoty płuc rozwinięte oraz wyniszczające należy róż- nicować z chorobami płuc, które przebiegają z zagęszczeniem tkanki płucnej i z powstawaniem w płucach jam. Suchoty płuc często przeocza się u chorych w wieku podeszłym, dotkniętych wyraźną rozedmą płuc, gdyż ona może zacierać objawy opukowe i osłuchowe suchot płuc. Wprawdzie, tacy chorzy kaszlą, nieraz wykrztuszają sporo plwociny i miewają stany podgorączkowe, lecz objawy te zazwyczaj nie wzbudzają podejrzenia w kierunku sprawy gruźliczej w płucach. Tłumaczą je często towarzyszącym rozedmie płuc nieżytem oskrzeli. Gruźlicy płuc nie przeoczy się, jeżeli, prócz dokładnego badania podstawowymi metodami i promieniami rentgenowskimi płuc, podda się starannemu badaniu także plwocinę co do prątków gruźlicy i włókien sprężystych. Badanie plwociny trzeba czasami powtórzyć wielokrotnie, nim się wykryje prątki, gdyż obfita plwocina, którą wykrztuszają starcy, często zawiera niewiele prątków gruźlicy. [hasła pokrewne: sorno stare babice, zespol sjogrena, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “Zapalenie płuc przeciągające się”

 1. Crash Override says:

  Article marked with the noticed of: redox extreme efekty[...]

 2. Tymon says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 3. Swampmasher says:

  [..] Cytowany fragment: spa[...]

 4. Chicago Blackout says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Powiązane tematy z artykułem: bialy sluz sorno stare babice zespol sjogrena