GINA, Dyskryminacja genetyczna i medycyna genetyczna

W 2008 r., Po 13 latach popierania przez społeczność genetyczną i amerykańskich prawodawców, ustawa o ochronie danych genetycznych (GINA) została podpisana. GINA jest pierwszym amerykańskim federalnym statusem antydyskryminacyjnym, stworzonym w celu zajęcia się obszarem, w którym nie było dobrze udokumentowanej historii powszechnej dyskryminacji i nie ma stygmatyzowanej grupy do ochrony. Język ustaw jest nietypowy, proponując nie tylko pełną ochronę społeczeństwa przed dyskryminacją , ale także rozwiać obawy dotyczące możliwości dyskryminacji, umożliwiając tym samym osobom skorzystanie z testów genetycznych, technologii, badań i nowych terapii . GINA początkowo uznano za ogromny sukces legislacyjny, chociaż niektórzy krytycy twierdzili, że nie posunęli się wystarczająco daleko w zapewnianiu kompleksowej ochrony. Na przykład GINA zdefiniowała informację genetyczną, aby uwzględnić wyniki badań genetycznych i historię rodziny, ale została wyłączona z jej ochrony osób z jawną chorobą. To wykluczenie ustanowiło lukę legislacyjną między ochroną zatrudnienia zapewnianą przez GINA dla osób bezobjawowych, a także tych, które oferuje Ustawa o Amerykanach z Niepełnosprawnością (ADA) dla osób z istotnie ograniczającymi upośledzeniami. Osoby z jawną chorobą, które nie są jeszcze niepełnosprawne pozostawiono bez ochrony. Ponadto mając na uwadze, że GINA zakazuje dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i ubezpieczenia zdrowotnego, nie dotyczy ona ubezpieczenia na życie, niepełnosprawności ani ubezpieczenia na wypadek długotrwałej opieki. Nie dotyczy to również pracodawców zatrudniających mniej niż 15 pracowników lub wojskowych USA, wojskowego systemu opieki zdrowotnej TRICARE, indyjskiej służby zdrowia, służby weterynaryjnej ds. Zdrowia lub federalnego programu świadczeń zdrowotnych dla pracowników, chociaż inne polityki chronią ludzi w tych programach .
Czy GINA odniosła jednak sukces w swych bliźniaczych misjach zapobiegania dyskryminacji i łagodzeniu obaw społeczeństwa na temat możliwości dyskryminacji. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. W ciągu ostatnich 6 lat badania genetyczne drastycznie wzrosły, ale było bardzo mało przypadków dyskryminacji, w których można było sprawdzić autorytet GINA. Komisja ds. Równych Szans dla Zatrudnienia (EEOC) szacuje, że w roku podatkowym 2013 istniały 333 opłaty powiązane z GINA związane z dyskryminacją w zakresie zatrudnienia (w porównaniu z ponad 90 000 w innych obszarach), a większość z nich obejmowała również roszczenia związane z ADA. W niektórych przypadkach, zgodnie z Peggy Mastroianni z EEOC, wniosek GINA został dodany dopiero po zbadaniu ADA dowodów niezarażonych dowodem, że pracodawca zapytał o historię rodziny pracownika.
Chociaż GINA nie zakazuje wyraźnie dyskryminacji w zakresie ubezpieczenia na życie, niepełnosprawności lub opieki długoterminowej – a przy sprzedaży takich produktów firmy mogą legalnie wykorzystywać informacje genetyczne i rutynowo pytać o historię rodziny – niewiele jest dowodów na to, że nawet te firmy żądają i wykorzystują wyniki testów genetycznych w swoich ubezpieczeniach, pomimo niedawnych wzrostów w testach genetycznych. Być może GINA wysłała potężne, symboliczne przesłanie do wszystkich ubezpieczycieli, że społeczeństwo nie toleruje genetycznej dyskryminacji i ta wiadomość została wysłuchana.
To, czy GINA rozwiała obawy przed dyskryminacją zgodnie z intencją, jest jeszcze trudniejsze do oceny, zwłaszcza, że prawo nie jest dobrze znane
[hasła pokrewne: medicus jawor rejestracja, badanie vng, bialy sluz ]

Tags: , ,

No Responses to “GINA, Dyskryminacja genetyczna i medycyna genetyczna”

 1. Miłosz says:

  [..] Odniesienie w tekscie do implanty kraków[...]

 2. Konrad says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 3. Brajan says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu praca jako opiekunka w niemczech[...]

 4. Chocolate Thunder says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 5. Oliwia says:

  [..] Cytowany fragment: transport medyczny[...]

 6. Old Regret says:

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: badanie vng bialy sluz medicus jawor rejestracja