GINA, Dyskryminacja genetyczna i medycyna genetyczna cd

Ponieważ coraz więcej osób uzyskuje własne informacje o zagrożeniach genetycznych, firmy sprzedające takie produkty mogą czuć się zmuszone do testowania klientów genetycznie w celu stratyfikacji ryzyka klienta. Ewentualnie możemy ewentualnie zrezygnować z subemisji ubezpieczeniowej opartej na ryzyku i przyjąć bardziej jednolity system ustalania cen łączący ryzyko. Standardowym argumentem za regulacją klasyfikacji ryzyka jest to, że nieuczciwe jest dla pracodawców dyskryminowanie lub ubezpieczycieli naliczanie różnych stawek ze względu na niezmienne ryzyko. Wyjątkowość GINA może częściowo odzwierciedlać determinizm genetyczny i nihilizm terapeutyczny, który był powszechny w 1995 r., Kiedy Kongres po raz pierwszy rozważał tę kwestię, ale będzie to znacznie mniej istotne w przyszłości. Chociaż determinizm genetyczny w odniesieniu do wysoce penetrantowych warunków mendlowskich może się utrzymywać, to jest oczywiste, że każdy ma genetyczne warianty, które będą wpływać, ale w większości przypadków nie będą wyłącznie określać stanu zdrowia. Nauka o medycynie genomu szybko przemieszcza się w kierunku wieloskalowej sieci i biologii systemów, poprzez wyjaśnianie złożonych interakcji genomiki, fizjologii i wpływów środowiskowych. W przyszłości, dzięki tej wiedzy, możemy być w stanie spersonalizować stratyfikację ryzyka, a następnie dostosować dietę, ćwiczenia i farmaceutyki, a nawet edytować geny, aby promować dobre samopoczucie, zapobiegając i minimalizując choroby. Ostatecznie pojęcie niezmiennego ryzyka genetycznego może stać się przestarzałe, a udzielenie informacji genetycznej może być mniej ważne niż ochrona wszystkich przed wszelkimi formami dyskryminacji medycznej. Ponieważ każda medycyna w pewnym sensie staje się medycyną genomu, być może genetyczna niedyskryminacja zapewniona przez GINA przełoży się na niedyskryminację w całej medycynie.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Oddziału Genetyki, Brighama i Szpitala dla Kobiet (RCG, DL); Partners Personalized Medicine (RCG); Broad Institute (RCG); i Harvard Medical School (RCG) – wszystko w Bostonie; oraz Centrum Etyki Lekarskiej i Polityki Zdrowotnej, Baylor College of Medicine, Houston (ALM).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Parkman AA, Foland J, Anderson B, i in. Społeczna świadomość przepisów genetycznych w zakresie niedyskryminacji w czterech stanach i postrzegana ważność ochrony ubezpieczeniowej na życie. J Genet Couns 2014 23 września (Epub przed drukiem).

2. Buhrmester M, Kwang T, Gosling SD. Amazon s Mechanical Turk: nowe źródło niedrogich, a jednocześnie wysokiej jakości danych. Perspect Psychol Sci 2011; 6: 3-5
Crossref Web of Science Medline
3. Vassy JL, Lautenbach DM, McLaughlin HM, i in. Projekt MedSeq: randomizowana próba włączenia sekwencjonowania całego genomu do medycyny klinicznej. Próby 2014; 15: 85-97
Crossref Web of Science Medline
4. Bard JS. Kiedy dochodzi do zderzenia zdrowia publicznego i prywatności genetycznej: pozytywne i normatywne teorie wyjaśniające, w jaki sposób rozwój korporacyjnych programów wellness ACA koliduje z zasadami ochrony prywatności GINA. J Law Med Ethics 2011; 39: 469-487
Crossref Web of Science Medline
5 Taylor DH Jr, Cook-Deegan RM, Hiraki S, Roberts JS, Blazer DG, Green RC. Testy genetyczne na potrzeby ubezpieczenia Alzheimera i opieki długoterminowej. Health Aff (Millwood) 2010; 29: 102-108
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (47)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: mety ciala szklistego, medicus jawor, protezy bezklamrowe ]

Tags: , ,

No Responses to “GINA, Dyskryminacja genetyczna i medycyna genetyczna cd”

  1. Kingfisher says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

  2. Riff Raff says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: apteka internetowa[...]

  3. Florian says:

    Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor mety ciala szklistego protezy bezklamrowe