Bardzo duze nacieki moga wywolac zgrubienie sciany zoladka

Bardzo duże nacieki mogą wywołać zgrubienie ściany żołądka. Takiej postaci przebiegającej z równoczesnym bardzo znacznym zmniejszeniem pojemności żołądka nadają niektórzy miano linitis plastica lub cirrhosis uentriculi. Przeważa jednak zapatrywanie, że linitis plastica jest zmianą w znacznej większości przypadków rakową. Postać kiły żołądka guzowata oraz zwężająca i zniekształcająca wywołują obrazy kliniczne, właściwe odpowiedniej chorobie żołądka, powstałej na innym tle, z tą różnicą, że zmiany kilowe cechują się przeważnie silnymi bólami i brakiem wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym. Rokowanie w kile żołądka w przypadkach nieleczonych jest niepomyślne. Natomiast prawidłowym leczeniem można nierzadko uzyskać dobre wyniki. Leczenie. Prócz leczenia, stosowanego w odpowiedniej postaci choroby żołądka, powstałej na tle niekiłowym niezbędne jest leczenie swoiste, p. tom I, str. 555-557. Musi się je przeprowadza ć w początkowym okresie leczenia ostrożnie, by uniknąć odczynu Łukasiewicza-Herxheimera (tom I, str. 555) oraz paradoksu leczniczego (tom I, str. 555). Odczyn Łukasiewicza-Herxheimera może spowodować przebicie się ściany żołądka w miejscu szybko rozpadającego się kilaka, a rozległe blizny powstające w okolicy odźwiernika po szybkim wessaniu się kilaka mogą wywołać niedrożność odźwiernika. W przypadkach, w których rozpoznanie wahało się między kiłą a rakiem żołądka, spostrzegałem po leczeniu swoistym dość szybkie znikanie guza, jeżeli był on pochodzenia kiłowego. Toteż w takich przypadkach należy, moim zdaniem, próbować leczenia swoistego przed poleceniem leczenia operacyjnego. [podobne: oddawanie krwi warunki, nfz wrocław przeglądarka, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz wrocław przeglądarka oddawanie krwi warunki przywileje dawcy krwi